Jdi na obsah Jdi na menu

Chrudim - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

http://www.virtualtravel.cz/chrudim/resselovo-namesti.html

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie nacházející se na Resselově náměstí v Chrudimi má pestrou minulost. V současné době se chrám využívá k bohoslužbám.
 

Kostel byl založen v 1. polovině 14. století, presbytář byl založen ještě před založením města a původně sloužil jako kaple sousednímu hradu. Vzhled kostela se během několika století změnil. Věže byly sice už od počátku dvě, avšak i ty nakonec změnily svoji podobu. Z čelního pohledu se nazývá levá věž Černá a pravá Trubačka. Stav této věže byl špatný a v roce 1630 se probořila podlaha trubačova bytu, kde nalezla smrt jeho žena. Dále v květnu roku 1702 do této věže uhodil blesk a kromě ní shořela i věž druhá, včetně kostelního krovu. Oprava nijak nezměnila vzhled těchto věží. V roce 1727 byl postaven schodišťový parapet se sochami svatých. V roce 1740 byla poškozena opět věž Trubačka, a to vichřicí, která shodila její vrch, při opravě byl mezi věže přimalován obraz Salvátora se svatozáří.
Po těchto událostech zůstal nedotčen do roku 1850, kdy uhodilo opět do jižní věže, jejíž střecha shořela a sesula se. Tato nehoda měla za následek, že věž pak byla opatřena střechou ve tvaru nízkého jehlanu, druhá věž byla stejně upravena roku 1851. Na věžích kostela jsou umístěny tři zvony. Další oprava byla provedena v letech 1857–1879 Františkem Schmoranzem, kterou kostel získal podobu jakou známe dnes. Kostel je gotický, přední strana s věžemi je novogoticky upravena.