Jdi na obsah Jdi na menu

AOD

 

AOD CONSULTING

 

- PORADENSTVÍ

- OPTIMALIZACE PROVOZU

- MANAGEMENT - STUDIE TRHU

- MARKETING                

- KOMUNIKAČNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

- VEDENÍ A ŘÍZENÍ ZDROJŮ                       

- TIME MANAGEMENT

- SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

Vítejte!        

      Zabýváme se aplikovanou prognostikou, analýzou

a transformací procesů a specializovaným vzděláváním.

 

 

Ke každému projektu přistupujeme individuálně, ať jde o analýzu či studii části trhu, nevyhovující procesy ve Vaší firmě nebo vzdělávací semináře či workshopy.

Váš specifický problém, přijmeme-li jej, ať je z jakéhokoli oboru, podrobíme pečlivé diagnostice příčin a navrhneme výstup, s nímž Vám můžeme dále pomoci.

Nabízíme Vám unikátní služby v daném oboru a neustále je vylepšujeme a zkvalitňujeme.

Každá naše vzdělávací akce má vysokou standartní úroveň a je současně

originálně pojata, neustále vyvíjíme další varianty

s ohledem na konkrétní zadání a typ účastníků.

Současně, vzhledem k tomu, že pracujeme s energií skupiny aktivně,

obdržíte více, než je běžné.

Naší předností je nezávislost, profesionalita a dlouholeté zkušenosti

v oblasti managementu, se segmentem zdravotnictví a analýzou trhu,

především ale s praktickým vedením lidských zdrojů. Jsme spojeni s praxí.

Používáme tradiční i netradiční přístupy, jejichž kombinace nám umožňují

propojit zdánlivě nepropojitelné.

Ve vzdělávacích seminářích klademe důraz na komplexnost pohledu

a propojení se životem při současné podpoře hierarchie a politiky Vaší firmy.

Rozsáhlejší tematické celky je možné zakomponovat do delších vícedenních sestav,

případně rozvést jednotlivé obtížnější kroky a procvičit samostatně.

 

 Akce, vzdělávací aktivity a semináře probíhají na Jakubském  náměstí 1 v centru Brna, pokud není stanoveno jinak.

Místo konání  je možné v rozumném časovém horizontu měnit v závislosti na počtu účastníků, preferujeme Brno, Prahu, Ostravu, Olomouc a okolí, nicméně po dohodě

lze uskutečnit akci téměř kdekoli. Prostory, techniku a servis zajistíme po dohodě sami, případně lze pracovat ve Vašem prostoru, pokud kvalitou vyhovuje.

 

 

 
 

O nás

Naší prioritou je Vaše spokojenost. Předností našeho přístupu je nezávislost, profesionalita a mnohaletá zkušenost na trhu. Postaráme se o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení Vašeho zadání. Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost. V našich seminářích dostanete více než je obvyklé a budete se cítit lépe. Propojujeme hluboké vnitřní techniky s praktickým řízením procesů.

 

Jsme průvodci Vaší transformací.

 

Mgr.Martin Ronge - povoláním farmaceut s dvacetiletou zkušeností ve vedení lékáren pro individuální i síťové subjekty, v krizovém managementu, v oblasti monitoringu a vývojové prognostiky trhu, lektor seminářů a kurzů pro jednotlivce i prodejní týmy s volitelnou tematikou Vnitřní procesy a  techniky managementu, Specializované prodejní a marketingové aktivity, Time management nové generace, a další. Součástí je vnitřní práce.


 

 

PORADENSTVÍ

Farmaceutické poradenství s analýzou rezerv  provozu, personalistika, analýza trhu.

Vzhledem k dlouholeté praxi v řízení lékáren, vedení a řízení týmů poskytujeme placené poradenství v této oblasti.

Předností je nezávislá angažovanost, zevrubná znalost prostředí a možností, schopnost odhadnout trendy rozvoje segmentu, vyhodnocení kvalit a sladění obchodních a prodejních týmů.


VZDĚLÁVACÍ AKCE
se zaměřením na osobnostní rozvoj, psychologii vztahů, marketing,
vedení a řízení lidských zdrojů, tvorbu sítí, prodejní a identifikační dovednosti.

 

 

 

TYPOVÉ SEMINÁŘE A WORKSHOPY :

 

NÁVYKY SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ - PROMĚNA ZDROJOVÉ ČÁSTI VAŠEHO ÚSPĚCHU

 

DELEGOVÁNÍ PRAVOMOCÍ V ŽIVOTĚ ANEB RŮST A NECHAT RŮST 

 

DELEGOVÁNÍ PRAVOMOCÍ PŘI VEDENÍ LIDÍ, ZRCADLA VZTAHŮ

 

TIME MANAGEMENT NOVÉ GENERACE

 

BAREVNÁ TYPOLOGIE LIDÍ A PROCESŮ ANEB JAK JEDNAT S ČLOVĚKEM, KTERÝ MILUJE ČERVENOU BARVU

 

SYNERGIE KRAJINY A ČLOVĚKA, SMÍŘENÍ GLOBALIZACE

 

VZTAHY A ZRCADLA ANEB PARTNERSKÉ A RODOVÉ ENERGIE


PENĚŽNÍ MINIKONSTELACE

 

KRIZOVÉ SITUACE VE FARMACII I BĚŽNÉM ŽIVOTĚ A ENERGETICKÉ NEMANIPULATIVNÍ ŘEŠENÍ

 

VEDENÍ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, CVIČENÍ KONCENTRACE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

 

KONCENTRAČNÍ A RELAXAČNÍ TECHNIKY PRO MANAŽERY

 

WORKSHOP : VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PRÁCE S PENĚZI

 

 

Mapa

 

 

 KONTAKT : MGR. MARTIN RONGE  728216735    martin.ronge@seznam.cz