Jdi na obsah Jdi na menu

Broumov a broumovské stěny

 Broumovský klášter Benediktinů je pozoruhodné místo, nasycené energiemi. Stojí na křemenném podloží pískovce, které dodává, stejně jako vyvřelé horniny s vysokým obsahem křemene, obrovskou sílu výronům a propojení zemské a kosmické složky.

Velmi silné vyzařování má kostel, ve čtyřech místech v ose lodi a rovněž sakristie se zbytkovým zářením ostatků sv. Vojtěcha.

Překvapivě intenzivně září rovněž kameny, které vypadají jako rozházené u východu zadem z komplexu do parčíku, již za zdmi kláštera. Mají pro člověka velkou léčivou sílu, vyrovnávají čakrový systém a je zde možnost snadného kontaktu se zemním živlem. Netřeba asi dodávat, že kameny nemá cenu přemisťovat jinam s úmyslem prospět sobě. Jsou navázány na určité místo a jejich síla spočívá ve spojení s konkrétním místem a uspořádáním. Přemístěním dojde téměř vždy k výraznému zeslabení. Vyzařování je výrazné. Zdá se, že broumovští občané povětšině nevědí, co zde mají.

Na zdech i v kostele je dobré si všimnout kamenných plastik s motivem beránka a sedmi pramenů, či sedmiramenného svícnu jako symbolu sedmi energetických center člověka,  v kostele znaku benediktinů nad oltářem. Otištěno je zde utrpení lidí internovaných v klášteře od roku 1950 a nucených likvidačně pracovat, projevuje se v neútulnosti a strohosti. Zatížení  je zde vázáno na kolektivní pocit viny především za inkvizici jakožto součást církve. mr


 

Broumovský klášter s původně gotickým chrámem zasvěceným sv. Vojtěchu byl zbudován na místě původní tvrze v 1. polovině 14. století, počínaje rokem 1322.

Význam Broumova velmi vzrostl v době husitských válek. Vzhledem k tomu, že břevnovský klášter byl roku 1420 vypálen husity, opat Mikuláš II. se s několika řeholními bratry uchýlil do Broumova. S sebou přinesli řadu cenných předmětů, mezi jinými i největší rukopisnou knihu světa, tzv. Codex gigas, jenž se od roku 1648 nachází jako válečná kořist ve Švédsku. Přesídlení opatů z Břevnova do Broumova mělo nesmírný význam pro kulturní a hospodářský rozvoj města i celého kraje.

Virtuální prohlídky zde: 

http://www.virtualtravel.cz/broumov/klasterni-kostel-sv-vojtecha.html