Jdi na obsah Jdi na menu

Brno Petrov - Katedrála sv. Petra a Pavla

Petrov je mužským pólem Brna, ženským je bazilika minor na Mendlově náměstí. Energie Grálu, střed galaxie, Kristovo vědomí. Zemská / kosmická 350/600 pp

http://www.virtualtravel.cz/brno/petrov/katedrala-sv-petra-a-pavla.html

(49.190864° N, 16.607119° E)

Počátky dnešní katedrály sahají až do 11. -12. století, kdy byla na jejím místě zbudována

románská kaple. Na konci 12. století zde pak za vlády markraběte Konráda II. Oty vznikl kostelík,

který měl vlastní apsidu i kryptu. Na konci 13. století došlo k další přestavbě na pravděpodobně

románskou baziliku, jejíž pozůstatky byly objeveny během archeologického výzkumu katedrály

na začátku 21. století a jsou nyní přístupné i veřejnosti. Chrám byl poté přestavěn do

raně gotické podoby a dochází i ke vzestupu jeho důležitosti, když se stává proboštským

kostelem a také kolegiátní kapitulou. Kostel byl také několikrát vážně poškozen,

především v době třicetileté války. Interiér chrámu byl během 18. století poměrně

silně barokizován architektem Mořicem Grimmem, což se projevilo především

na bočních oltářích, na přestavbě hlavního a také na odstranění značné části gotických

prvků z interiéru. Přestavbu katedrály provedl významný brněnský stavitel

František Benedikt Klíčník. V letech 1879–1891 byla dále architektonicky upravována,

došlo k novo-gotizující rekonstrukci presbytáře kaple Panny Marie a také sakristie. 

Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis

 et ego reficiam vos tollite iugum meum super

 vos et discite a me quia mitis sum et humilis

 corde et invenietis requiem animabus vestris

 iugum enim meum suave est et onus meum leve est.

Nápis nad vchodem říká :


Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,

 a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho

 a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný

 srdcem a naleznete pro své duše odpočinek.

 Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží. Mt 11 28-30