Jdi na obsah Jdi na menu

Portál Lví brány - srpen 2016

9. 8. 2016 PORTÁL LVÍ BRÁNY 2016 (SIRIANSKÉ KÓDY)

portal-lvi-brany.jpg


Nyní v tomto čase na vaší Zemi v roce 2016 ve vašem měsíci srpnu vstupujete do něčeho, co je známo jako Portál Lví Brány - astrologické uspořádání, které silně ovlivňuje každého z vás. Speciálně ty, kteří jsou citliví a otevření energetickým frekvencím a vesmírným posunům. Přestože astrologické nastavení ovlivňuje každého z vás jinak - v souvislosti kde se nacházely planety v době vašeho narození nebo vašeho zplození - každý z vás bude v tomto období ovlivněn planetární a vesmírnou energií. Numerologie také ovlivňuje kolektivní vědomí lidstva.

8.srpna 2016 je vrcholným bodem tohoto uspořádání Lví Brány. Uspořádání Lví Brány je ve své nejopravdovější podstatě portálem - branou. Vy jako lidstvo se pohybujete do nejzajímavějšího období. Poukazujeme hlavně na Portál Lví Brány v tomto konkrétním roce 2016....protože v tomto čase prostřednictvím tohoto portálu dochází k hlavní aktivaci a v následujících měsících se na vaší planetě odehraje mnohé, hlavně na konci roku 2016 a při přechodu do roku 2017. Energie tohoto měsíce srpna jsou velmi silné a citliví lidé je cítí. Toto může být interpretováno jako že "něco je ve vzduchu" nebo že se "něco velkého stane". Někteří můžou mít pocit vnitřního vzrušení. Jiní mohou mít pocit, že se zamilovávají. Jedinci třetí dimenze - nebo-li ti méně citliví - mohou stále zachycovat energetické frekvence během tohoto Lvího Portálu, jako frekvence tak silné, že je mohou vyjadřovat v negativním smyslu. Z pohledu úrovně změn může tato změna vypadat jako nejistota, která naopak způsobí emoci založenou na strachu.

Ti, kteří stojí ve vědomém souladu a vědomí, cítí radost, vzrušení a energie hojnosti a lehkosti a také se cítí velmi propojeni s Vesmírem a jejich vyšším vedením. Ale také mohou cítit smíšenou energii díky tomu, jak zachycují 5D a 3D myšlení, které je přivádí do pocitů duality. Ti, kteří se nachází v tomto souladu - kráčí ve vašem světě, ale vlastně se v něm nenacházejí - budou vědět a budou důvěřovat tomuto vyššímu vedení, budou se objevovat synchronicity, směrovat vás ke světlu - k vaší severní hvězdě. Důvodem tohoto duálního pocitu u některých jedinců jsou navýšené energie, radost a vzrušení. To se zde nachází proto, že vaše kolektivní manifestace směřují do nezávislosti, svobody a pravdy. Manifestace nezávislosti, svobody a pravdy je na dosah. Pocity negativity, nejistoty a emocí založených na strachu jsou 3D pocity kolektivního vědomí lidstva, ve kterých je hodně očekávání, ale s tím také nejistoty a strachy, že váš svět - vaše realita na úrovni 3D vypadá velmi nejistě. Tyto pocity jsou také voláním po činu. Ale ti, kteří stojí pevně ve vědomí 5D okamžitě vnímají každý pocit negativity, nejistoty nebo na strachu založeném pocitu jako "výzvu" pro jejich vědomou práci stát pevně ve svém záměru protože ví, že jsou potřební. Na temnotě založené představení je pro 5D jedince jen malou hrozbou. Tenká nit procházející světlem a radostí. Toto je úhel pohledu, který vědomí jedinci udržují. Vědí, že si mají být vědomi této temné energie, uvědomují si, že je pro mnohé velmi hluboká a že jsou tu jako léčitelé - jako planetární léčitelé. Vědí, že když se systém mění, že kde jsou transformační energie ze kterých vzejde transformační čin, tak staré musí spadnou protože se rodí nové. Přestože to nové znamená nezávislost, svobodu a pravdu, o které vědí, že je celou dobu obklopuje, přestup ze starého do nového může být něco jako hrbolatá cesta. A to hlavně z pohledu 3D. Vaše uspořádání Lví Brány je portálem do tohoto přestupu. Jedinec se může přesunout skrze tento přestup, skrze toto uspořádání Lví Brány, a to ve 3D lineárním vědomí nebo v multidimenzionálním vědomí. Ujišťujeme vás, že energie hojnosti, kterou v tomto období cítíte, bude vždy dostupná. Pole energie nultého bodu je stále zde pro každého z vás. Vedení a synchronicity jsou stále zde. Ale máte být a jste povoláni k činu, k vaší misi, povoláni do práce.

Vaše mise vás během tohoto portálu Lví Brány volá. Je to právě v tomto bodě, kdy královská sněmovna frekvence Siria přichází na planetu Zemi a do vašeho lidského vozu - do vaší bytosti. Ti citliví toto ucítí jako radostné energie přicházející ve vlnách skrze jejich tělo. Budou si vědomi vyššího smyslu kočičí frekvence. Budou ctít domácí kočky na vaší planetě, mohou se cítit přitahováni k umělecké nebo mentální práci zobrazující lvy, tygry nebo další velké či domácí kočky. Sfinga je alfabetickým číslem ve vašem světelném jazyce - hlavně v tomto období. Mnoho z vás si neuvědomí, proč se v tomto období cítíte tak jak se cítíte. Proč věci které vypadají že opravdu přichází, když se všechny systémy jeví jako kolabující, proč cítíte toto volání k akci. Volání k práci. Proč cítíte tuto zvýšenou tvořivost a absolutní vědění, že vše bude v pořádku. Opravdu, vše bude dobré. Časová linie je na tom postavena. Porod a přeměna potřebují porodní asistentku světla k usnadnění těhotenství a porodu.

Jezdci bouře, surfaři vln, obraťte se k těm, kteří stojí na majáku vyzařující paprsek, který ukazuje cestu. Jste to vy, vědomí a napojení 5D jedinci, kteří se na toto tak dlouho připravovali. Jste to vy, kdo udržuje souřadnice které budou druzí potřebovat aby prošli tímto obdobím s grácií a jednoduchostí. Portál Lví Brány vrcholící 8. srpna 2016 je okamžikem znovuzrození. Nové činy, nové začátky, nové možnosti, nová tvořivost. Pro některé jedince to může vypadat jako že vše je ztraceno. Vše se změnilo, vše je nerozpoznatelné....a na to se dá dívat jako na nejvíce nejisté období nebo naopak jako na nejvzrušivější období plné nekonečných možností. Jak se na situaci podíváte, taková bude. Opakujeme, jak se na situaci díváte, taková bude. Královská sněmovna Siria nyní mává vlajkou zobrazující sfingu aby vám dali signál, že jste připraveni. Jste připraveni manifestovat vše, co si zvolíte. Jste připraveni kráčet vpřed s vědomím, že máte podporu mnohých ze sněmoven se sirianskými energiemi ukazujícími cestu skrze Lví Portál.

Zprostředkovatelé, prostředníci a poslové světla budou v tomto čase zatopeni stahováním jednoho po druhém, protože tvořivost je prostupem Lví Brány navýšena a rozšířena v hojném proudu. Ti tvořiví z vás se budou cítit tak tvořiví, jako nikdy předtím. Plni nápadů a tvořivosti. Mohou se cítit přehlcení a přeplnění nebo to mohou vnímat jako vnitřní požehnání, vize a proud hojnosti.

Zprostředkovatelé a prostředníci budou přijímat nové kódy ve světelném jazyce. Zpočátku je ale nebudou schopni zpracovat. Kódy, geometrie, barvy, emoce a vize přijdou jako první, poté přijde jejich zpracování. Dovolte to. Protože přijímání skrze Portál Lví Brány je pro vás velmi přirozené. A analýza se dostaví. Věřte tomuto procesu. Zůstaňte v proudu. Dovolte obrazům udělat co dělat mají... a to znamená aktivovat. Když se systém transformuje, energie jsou transformující, planeta je ve stavu transformace a také vy procházíte touto přeměnou. Přijímáte krystalickou změnu. A v tomto bodě vliv Siria přidává klíč lva krystalické struktuře. Mluvíme v metaforách, ale zpracování přijde. Tyto metafory budou rozkódovány. Nyní vám předáváme Královskou Sněmovnu Siria, Sirianskou aktivaci, aby vám pomohla projít
Portálem Lví Brány, která vrcholí 8.srpna 2016.

Sirianské kódy
Za momentálním úhlem pohledu lidského mozku, jak se mění DNA do krystalické struktury, sirianský klíč zapadne na své místo a lidský mozek změní své programy.....otevírajíce se vesmírnému vzorci - galaktickému vzorci. My, královská sněmovny Siria představujeme svůj klíč, sirianské kódy - nové, ale již na svém místě. Aktivující, ale již aktivované. Pohybující se ve fraktálu a rotaci skrze sirianský portál. Voláni ve svých snech, antihmotě ve svém podvědomí víte, že jste přišli domů. Lev, král - ten královský - on a ona ti královští, mají tyto klíče. Aktivace v tomto období je hojná, multidimenzionální a v kritickém množství. Lev, Král - ten královský - on a ona ti královští, mají tyto klíče. Královské děti přicházejí a mají již aktivované sirianské klíče. Vědění v královské linii jedince vás přivádí do pokory a služby. Není pochyb o suverenitě která přichází. Nyní, v tomto období je čas předat vám sirianské kódy.

Jsme královskou sněmovnou Siria a A bíle okřídlené vědomí devíti.


Přijala: Magenta Pixie Překlad: Taunia Atiriamin Christová Prostřednictvím Magenty Pixie
https://www.youtube.com/watch?v=oEaRzN2XWmU www.slunecnabrana.eu, www.marinachristova.eu

 

http://slunecnabrana.blogspot.cz/…/portal-lvi-brany-2016-si… Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

 


 Na internetu kolují různé chanellingové (přijaté v meditativním stavu vědomí) texty. Je třeba je prosívat - jako ostatně vše, s čím se setkáme, protože málokdo vám zaručí v jakém stavu vědomí a na jaké úrovni se opravdu připojuje - a často se stává i to, že si člověk myslí o původu a kvalitě informace něco jiného, než jak tomu ve skutečnosti je. A zase by se dalo polemizovat, co si kdo myslí, že je správně. Je to jako se vším v duálním lidském životě: něco vede ke světlu a otevírá - dává nadhled, něco do tmy, zavírá - a váže do hmoty. Někdy věci vypadají jako světlé a krásné a je to klam, a někdy to, co je drsné a neučesané, může sloužit světlu. A naopak. Je nutné se řídit pocity a ukotvit rozumem ve svém životě, uznáme - li za vhodné. Odpovídáme za své myšlenky. Sám za sebe se stavím za tento text, úzce podle mých pocitů vede ke světlu. Vytrhává sice z přítomnosti a neukotvuje do života, ale to je úkolem každého osobně. Dává uvolnění těm, kteří o něj stojí a přestože může vypadat jako iluze a něco fantaskního a neslučitelného s naším běžným životem, i tyto koncepce slouží jako rámce vědomí. Za nimi jsou vyšší vlivy - a nižší vlivy. Napětí mezi temnou a světlou stranou je principem stvoření této reality, takže do něj patří veškeré spektrum života, podléhající duálním zákonitostem.  Namlouvat si, že jsme úplně svobodní a nepodléhající vlivům nemůžeme ani v našem státě - ani v žádném jiném.  Vždy budou určité povinnosti, které budou svazovat - a určité výhody, které nás budou držet, klasické dilema mezi přítokem a odtokem energie a existencí organismu. Nad námi existují úrovně bytostí, které jsou přátelsky nakloněné, ale hmota je pro ně příliš hustá, takže se prozařují skrze lidi, občas jsme jejich prodloužením, když se naladíme na stejnou frekvenci. Stejně tak nad námi existují skupiny bytostí, které mají vysokou frekvenci, ale je úzká a chybí jí láska a jemné frekvence, jsou sice silné, ale ne laskavé a milující. I ty se prozařují občas skrze některé z nás. Proto je třeba ovládnout myšlenky a vědět, kdo opravdu chceme být a kým jsme, koho do sebe chceme pustit a kdo zůstane za dveřmi. A zůstat lidmi obklopení a propojení, protože jsme sociální tvorové, sdílením naplňujeme své srdce. Je to boj o svou vnitřní identitu, o svobodu duše v dobrovolném otroctví těla. Tak jak to ukazuje Poutaný jednorožec ze středověké tapiserie, který visí v prostoru na Jakubském )).

Uvádím článek pro srovnání a možnou inspiraci. mr

 


 

 

AKCE PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKY

ZAJÍMAVÉ TEXTY

ZELENÉ ZDRAVÍ

FOTOGALERIE

 

Personální biodynamika ... 

 ... průvodce Vaší transformací 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Olomouc - Dóm sv. Václava