Jdi na obsah Jdi na menu

Mistr Kuthumi - Aktivace Metatronova paprsku

3. 10. 2012

Mistr Kuthumi - Aktivace Metatronova paprsku

 

Uveřejnil(a) Láďa
Pondělí, 01 Říjen 2012 08:00
Přijato v Johannesburgu, Jižní Afrika, 25. května 2007

Vězte prosím, že čtení tohoto článku vás ovlivní. Energeticky sepropojíte s chanellujici Bytosti a ona s vámi, což je stejně tak silnýproces. Příliš se nezabývejte časovými liniemi, které jsou účastníkům živéhochanellingu předkládány. Budete provedeni podobnými časovými liniemi, kteréjsou v souladu s vaším vlastním Božím plánem, Načasováním a Účelem. Tentopřepis záznamu živého channelingu revidovala a aktualizovala Michelle Mandersv květnu 2012 pod záštitou Mistra Kuthumi-Agripy.

Jsem Kuthumi a přicházím k Vám na paprscích lásky a moudrosti. Žehnám Vám apřináším Vám požehnání přeměny, transparence, transmutace a vitality. ŽehnámVám milování.
S velkou radostí v našich srdcích se s Vámi dnes shledáváme a držíme Vásněžně v srdci Krista a bezpečně na rukou Božích.


Každý z Vás je sám o soběbožím plánem. Jste božskou matricí a informace uvnitř Vás je živou součástívelkolepého plánu. Pokud jen kousek informace chybí, plánnebo obraz není kompletní. Proto byste si měli hned pro začátek uvědomit, žehrajete velkou roli v tomto plánu, nehladě na Váš věk, pohlaví, kulturu nebovzdělání a nehladě na to, jak velké jsou Vaše esoterické, metafyzické nebofyzikální zkušenosti a vědomosti. Záležípouze na faktu, že Vy JSTE živou součástí velkolepého plánu.

To je jedním z důvodů, proč přivádíme do popředí Kosmické Mistrovské Paprskya začínáme Metatronovým paprskem, protože
Archanděl Metatron je zodpovědný za ukotvování v systému planety Země, stejnějako v systému solárním. Metatronův paprsek je paprskem platinové energie,která slouží jako ochranné pole mentálního těla. Vašementální tělo je tvořeno tisíci aspekty vědomí - vědomím člověka, duchovnímvědomím, vědomím astrálním a mnoha dalšími dimenzemi, stejně jako vědomímBožským. Ani na tomhle nezáleží, pokud mluvíme o tom, na jaké úrovni senachází Vaše mentální tělo. Důležit&eac ute; je, že jste si vědomí, jak Vaše mentálnítělo pracuje.

Význam tohoto ochranného pole je důležitý, protože Planetární zahájeníZlatého věku se nesmírně zrychlilo a jsem si jistý, že to všichni pociťujete.Dokonce i pracovníci světla, kteří touto stezkou kráčí již mnoho let, a majíobrovské množství zkušeností a znalostí, jsou velice ovlivnění toutoprobíhající změnou.

S ubíhajícími dny, týdny a měsíci se přibližujete k završení smluv,nastavení a rolím, které jste si zvolili v rámci příprav na Nové Pole Služby,které přijde po roce 2012.
Nyní je čas dokončit ten“starý obraz”, což je důvod, proč jsi tak důležitý - protožetvoje snaha, přínos a účast tomuto dokončení velice pomáhá. Metatronův paprsek tento proces usnadňuje. Tento paprsek k Vám přitahuje všechno, co vtento čas potřebujete, abyste upevnili vazby, které povolily; přináší k Vámvšechno, co potřebujete k hlubšímu porozumění tomu, co už je dovršené apřináší k V ám to, co potřebuje poslední kousek Vaší pozornosti k tomu, abystebyli kompletní, cítili a pamatovali si. To vše přispívá k manifestaci pocitukomplexnosti.

Metatronův paprsek ukotvuje nové základy tvoření a spolutvoření v rámci3-D reality ve všech duších, které se rozhodly opustit to zastaralé.
Fakt,že jste se rozhodli zakusit nějaký způsob léčení a ukončit všechno, co Vámnadále neslouží, je známkou toho, že jste připraveni. Vaše otázky, Vašetouha vědět víc, vidět víc, cítit víc, poznat víc sebe a svou vlastní Duši,je potvrzením toho, že jste připraveni.

Lidé jsou bombardováni neustálou mentální činností nižší vibrace, kteráovlivňuje mnoho Pracovníků Světla a lidí obecně,
protože se za ní skrývá další vlna energie;vyšší frekvence Božské mysli doslova vytlačuje pryč to staré, protože pro Vásnastal čas něčeho nového. Už jsem řekl dříve, že Matka Země Vám vybrala tutoPřeměnu, aniž by se Vás ptala. Lidé se dostali do bodů, kdy se musí pečlivěrozmyslet. Je to doslova bod, ze kterého užnení návratu, je to čas, kdy Vám přichází v hojně míře docesty všechno, co ještě potřebujete k sebeposílení. Jin&y acute;mi slovy, je to bod, kdy je na čase se rozhodnout žítbuďto ve starém paradigmatu nebo v tom novém.

Každý člověk, který řekne ANO obnově svésíly, přechází z portálu vědomí Ryb do portálu vědomí Vodnáře, což jepřirozeným jevem cyklů.
Tento přirozený astrologický přerodje v souladu s cykly, které přináší konec věku Ryb a počátek věku Vodnáře.Toto také zamíchalo s obrovským množstvím mentálního/myšlenkového odpadu atento mentální “nesmysl” způsobuje velký zmatek, a pro člověka je těžkézůstat v úplném uvědomění jednoduše proto, že v kolektivnímmentálním těle víří mnoho energií. Takže je pak složité rozlišit, co jste Vya co je kolektivní vědomí.

Metatronův paprsek Vám pomáhá vypořádat se s jednotlivými příhodami

Udělejte si pohodlí a dýchejte zhluboka dovnitř těla, naplno vydechujte avnímejte, jak se Vám uvolňují svaly. Znovu se zhluboka nadechněte, tentokráts nádechem zatněte všechny svaly, napočítejte do 4 a s výdechem svaly zaseuvolněte. Relaxace je otázkou vnímavosti.
Pokud jevšechno uvnitř Vás uvolněné a schopné přijímat, energie pak začne proudit aVaše magnetické pole je schopné dosáhnout na to, co chcete uchopit a přinéstto zpět k Vám.

Představte si sami sebe obklopené světlemuprostřed obrovského Platinového Chrámu s obrovskou Křišťálovou kopulí.
Toto je Metatronův Chrám. Nezapomínejte uvolnit své tělo a na moment seporozhlédnete po okolí. Až se budete cítit připraveni, otevřete svouenergii, abyste mohli přijmout energie, které k Vám vyzařují a dovolte svémutělu je přijmout a zase uvolnit skrze dýchání. Zatímco se všechnyenergie Platinového Metatronova Chrámu filtrují do Vašeho energetického poleskrze 4 nižší těla, jakož i do buněk Vašeho fyzického těla, až do samotnéDNA, molekul a atomů, jste sjednocení s vnitřním jádrem vibrací ArchandělaSvětla, Metatronem. Vním ejte toto nesmírně silné světlo, které naplňuje celýChrám v momentě, kdy k Vám přichází a vítá Vás v jádru svého Bytí, ve Světlesvého Paprsku, v srdci Chrámu skrze který vyzařuje Platinový PaprsekOchrany.

Uvnitř tohoto Křišťálového Dómu jsouzáznamy o pravdě týkající se konkrétně mentálního těla a všech jeho věků cobykolektivního těla vědění.
UkazujeVám, že Vaše energie je spojena s touto informací, protože Vy jste součástívelké dohody o jejím vytvoření a zakódování do Křišťálového chrámu, kde jeuschována. Vy všichni, kteří setoho dnes účastníte, a každá duše, která tato slova uslyší či bude číst někdyv budoucnosti - vy všichni jste součástí Metatronova paprsku. Jstečlenem skupiny Pracovníků Světla, kteří pracuj&i acute; s Legiemi Archandělů podzáštitou Archanděla Metatrona, aby zajistili, že se kolektivní mentální těloLady Gaii a také to Vaše zde i ta další v dalších paralelních realitáchpropojená přímo s Vámi a Vaší službou, ve které jste zapojeni, přesunou zVědomí věku Ryb do Vědomí věku Vodnáře. Tohonejlépe dosáhnete, pokud začnete právě sami u sebe.

Proto je nyní čas, kdy všechny sestry a bratři pracují především sami nasobě. Tohle je také období, kdy reagujete na oživování paměti, která Vás vedepodél stezky Vašeho božského plánu. Jste nyní jednoduše žádáni,abyste otevřeli své energetické pole světlu Archanděla Metatrona a přijímali.Otočte dlaně směrem vzhůru, pohleďte do světla Archanděla Metatrona a jakmilebudete připraveni, dejte svolení k aktivaci Metatronova paprsku uvnitř Vássamotných. Tato aktivace uvnitř Vašeho Bytí přinese frekvence PlatinovéhoUvědomění a Platinového Vědomí, které by se mělo dostat skrze mentálnítělo. Platinové vibrace jsou spojeny s božskou ženskosti; naší KosmickouMatkou. Ve stejný ; okamžik, kdy splétá Světlo Platinového paprsku kolem svéhonejvětšího syna Archanděla Metatrona, vytváří také ochrannou síť kolem Vašehomentálního těla a tato síť dosahuje do každé paralelní a alternativníreality, které se účastníte a obdarovává všechny tyto aspekty Vašeho Jástejnou příležitostí, která se nyní naskýtá Vám.

Tento Váš aspekt je nyní povoláván doslužby, aby sloužil společně s Archandělem Metatronem a jeho Legií Archandělůa aby přinesl a ukotvil Metatronův Platinový paprsek Ochrany do mentálníhotěla.
Nyní Vás žádáme, abyste se ve vibrací tohoto Paprskuuvolnili a prostě jen přijímali. Pokračujte v dýchání, zatímco se každýpuls světla posouvá hlouběji do vědomí, uvědomění a poznání Vašeho mentálníhotěla. Archanděl Metatron nyní začíná vysílat jemné vibrace zvuku.Zpočátkuje možná neuslyšíte, ale buňky Vašeho těla už na to odpovídají v momentě, kdyse pohybují přes filtry, bariéry, omezení a programování, přístupy a systémyvíry Vašeho ega. Tato vibrace proniká do hloubky Vašeho podvědomí ažpřes nevědomí do Vašeho nadvědomí a aktivuje kód,který byl instalován uvnitř Vás na samotném počátku věku, ještě předVaší úplně první inkarnací v prostoru času, kde čas existuje, a kde byl tentokód vepsán do Vaší Božské cesty.

Tento zvuk aktivuje Váš kód.
Jeho energie, vibrace a posvátný jazyk se nyní pohybují skrze čas z Vašehonadvědomí, přes Vaše nevědomí a podvědomí, obcházejíce všechny filtry Vašehoega a přichází se usadit uvnitř Vaší hypofýzy; rozšiřují své energetickékořeny přes epifýzu až do hypotalamu, a velmi jemně se pak rozšiřují do Vašíštítné žlázy a až do brzlíku.

Tento kód aktivuje všechny ostatní neaktivnívzpomínky spojené s tímto Platinovým Polem v rámci těchto žláz a iniciujedůležitou chemickou přeměnu ve Vašem těle, která bude pokračovat v působenípo následujících 17 dní a působit jako mentální detoxikace.
Budetečistit staré mentální smetí, takže se nelekejte, pokud budete prožívat něco,co bychom mohli nazvat jako tzv. mentální průjem.Jakmile se budou drát do popředí, všechny tyto myšlenky budou proudit Vašímyslí, prostě je jen nechte plynout, aniž byste se s nimijakkoliv ztotožňovali. Uvolněte své tělo. Uvolněte své napětí,dýchejte a pokračujte v přij ímáni toho, co Vám posílá Archanděl Metatron.

Zvuková vibrace, kterou vyzařuje, nyníspouští uvnitř Vašich buněk vědomé rozhodnutí upustit od mentálního paradigmatuRyb
(astrologické znamení končícíhověku), které krmilo Vaše mentálníprocesy, a po následujících 17 dní zcela přenesete své tělo do paradigmatuvědomí Vodnáře. Proto poděkujte a uvolněte své tělo ještěvíce pro tuto energii, aby zcela zakotvila v systému Vašeho těla. ArchandělMetatron nyní uvolňuje tok Platinového paprsku, který se nyní šíří z Vašíhypofýzy přes celou epifýzu, přes špičku Vašeho prvního krčn&i acute;ho obratle až domíchy, kde se slučuje s mozkomíšní tekutinou a kde nyní plně aktivujementální přeměnu starého paradigmatu Vaší stezky ve Zlatý Věk vědomí.

Zhluboka se nadechněte, naplno vydechněte, zatímco Platinový paprsek naplňujemozkomíšní tekutinu silným světlem a frekvencemi, které demontují omezujícíenergie, které uvěznily mysl ve starém paradigmatu. Čakry Vašeho těla na totoodpovídají automatickou absorpcí vibrací, energie, světla, informace asměrnic nacházejících se uvnitř této Vodnářské stezky. Jinými slovy StezkyVaší Zlaté stezky Zlatého věku.

144 Archandělů nyní vstupuje doPlatinového chrámu a přinášejí unikátní vibraci, do které se Vaše tělookamžitě naladí a začne z ní přijímat energii.
Nejedná se oenergii samotných Archandělů, ale spíše energii proudící skrze ně, takževšech 144 vibrací se filtruje do buněk Vašeho těla a spojují se s 12 vláknyVaší DNA a procházejí každou molekulou a každým atomem Vašeho těla, cožvyúsťuje v obrovskou přeměnu uvnitř Vás. Toto povede k určitému typu„Zemské přeměny“ uvnitř mentálního těla Vašeho i Matky Země způsobujícíhluboký posun ve vědomém vnímání mentálního zpracov ávání i nástrojů, kterébyly lidstvu předány a které by měly i nadále ulehčovat Vaše větší převzetí zodpovědnosti.

Přijímání osvobození od omezení aschopnost přijmout sebe bezpodmínečně, je všechno příprava na tuto masivní anevyhnutelnou přeměnu v rámci Vašeho mentálního těla.
A kdyžpoužíváme slovo „přeměna“ naznačujeme, že se odehrává určitý pohyb. Tentopohyb je předurčen obrovskou masou, která vede tuto přeměnu směrem, který jepovažován za nejlepší zájem Božského plánu a Vás, pracovníků světla, kteříjste součástí této masy. Energie, které do Vás teď 144 Archandělů kóduje,jsou pro Vás sjednocením s legií Archandělů, po jejichž boku sloužíte, kteříVás povedou, Vás nasměrují a inspirují k tomu, abyste byli schopni zůstat vcentru Vaší síly a udržovat vibrace mentálního těla Vodnáře.

Představte si naši Božskou Kosmickou Matku, jak Vás obaluje svojíenergií jako matka,
která objímá své dítě a chová toto vzácnéstvoření u svého srdce. Jestli můžete, představte si teplo jejího Kosmickéhotěla, představte si zvuk Kosmického srdce, které bije uvnitř ní, jak znískrze Vaše tělo a propojuje se s tlukotem Vašeho vlastního srdce a Vaše srdcezačíná bít v jednotě (unisono) s jejím. Nehledě na Váš vztah s Vašípozemskou Matkou, Kosmická Matka je přesným obrázkem a popisem bezpodmínečněmilující matky. Proto odložte stranou jakékoliv problémy, které máte se svoubiologickou matkou v tomto životě a
dovol tesi přijmout energii od naší Kosmické Matky, která proniká Vaším podvědomím; místemuvnitř Vás, které v sobě udržuje Vaši božskou ženskost.

Podvědomí je místo, kde se ukládají všechny informace o všem, co jstezažili ve Vašem současném životě
, všechno, co jste doposud viděli vesvém okolí a čemu jste se v tomto životě zasvětili. Její (Kosmické MatkyZemě) pečující energie proseje toto všechno a pomůže Vám přeměnit to, co Vámuž nadále neslouží způsobem, který vás vede k Vašim darům moudrosti asamostatnosti. Nebudete se muset nijak snažit.
Jediné, co se po Vás chce je, abyste důvěřovali životu tak, jakpřichází, abyste se rozhodli přijmout život, plout s ním, pracovat s ním apřijímat jen to, co Vám slouží k dobru.

Zatímco Metatronův paprsek Platinové energie dále proniká dovnitř a skrzeVaše tělo, naše Kosmická Matka vytváří štít, který Vás udrží ve Vašem středua zdroji Vaší síly, zatímco se podílíte na tomto 3D světu. Nyní ji za topoděkujte a dovolte, aby se vše mohlo uskutečnit (samozřejmě, pokudjste si to zvolili). Její tvorba kolem Vás je zakódována do všeho, co potřebujetek udržení tohoto štítu. Opět se uvolněte a přijímejte.

Tato energie v následujících 5 minutách nabírá na síle. Zvyšuje se s každouz následující minutou, pumpuje do Vašeho těla Platinové světlo,odevzdejte se své vůli to přijmout. Zatímco přichází tato energie, chceme,abyste si uvědomili, že
změnami, kteréproběhnou mezi věkem Vodnáře a Ryb, bude vytvořena nová 3D realita.Metatronův paprsek Platinového světla ukotvuje základy pro tuto 3D realituskrze Vaše mentální tělo, protože to je něco, k čemu všichni přispějetesvým tvořením.

Zhluboka se nadechujte a vydechujte, zatímco tyto energie pokračujív zesilování. Někteří z Vás možná pocítí určitý tlak v oblasti krku.Pokud ano, zakružte hlavou, pokud cítíte nevolnost nebo choulostivost, prostějen dýchejte a položte dlaně na oblast čakru Vašeho solar plexu a čakrusakrální a dovolte energii, aby Vás podpořila, a vězte, že je bezpečnévpustit ji do svého bytí. Zatímco buňky přijímají více světla, mnohosvětelných částic které stagnovaly v temnotě, se nyní vynořuje. Toznamená, že se podíl světla uvnitř vás navyšuje.
Přítomnost většího množství světla automaticky navyšujevibrace ve vašich čakrách a vašem těle jako celku, což může véstk většímu pocitu nepohodlí a žaludečním nevolnostem.

Platinový paprsek a energie naší Posvátné Kosmické Matky, které Vás drží,absorbují paměťové buňky, které se nyní uvnitř Vás stávají aktivními, a kterése vztahují k paradigmatům minulosti, kde jste byli traumatizovaní následkemtoho, co jste znali, co jste byli schopni dělat a co jste dělali. Všímejtesi, jak se ve vás tento přesun z Věku Ryb do Věku Vodnářeuskutečňuje, vstupujete do zcela jiné časové osy. Systém, kterýpředstavuje nesmírně silné Bytosti a vaše zmocněné aspekty projevující sejako tyto Bytosti, Vás povede. Proto, jakmile jednou vstoupíte do těchtovašich aspektů, touto konkrétní změnou znovu získáte svou původní pozici v„hierarchii “ Vzestupných Programů Planety Země, vašeho Slunečního Systému,vaší Galaxie a Vašeho Vesmíru.

Nejen to.
Také všechny další Galaxie aSluneční systémy z toho těží a jsou pohnuty Voláním po Svobodě, protožeje to ukotvení Metatronova Paprsku, které vysílá signály ke všemu a všem, ženyní je ten správný čas, aby se nové třídimenzionální paradigma stalorealitou. Realitou, ve které bude dařit vědomí Zlatého Věku. Je to tatošablona, kterou nyní přijímáte do buněčné paměti vašeho těla.

Znovu se zhluboka nadechněte, zatímco se tato informace vnoří do buněk Vašehotěla. Naše posvátná Kosmická Matka Vás naplňuje ještě větším množstvím svéhosvětla, lásky a své pečující a tvořivé výživy. To začíná míchat pamětí Vašíspolu-tvořivé síly, kterou si nesete z období před mnoha a mnoha cykly, kdyjste pomáhali uvést tento plán do pohybu. Každá vzpomínka uvnitř Vás spojenás vyjasňujícím se novým paradigmatem je nyní přiváděna opět k životu aza pár dní, týdnu a měsíců, až před Vámi povstane, si vzpomenete.
Vaše vzpomínka přijde v podobě vnuknutí vydat seurčitým sm? ?rem. Přijde v podobě vnuknutí vidět léčbu v dokončení,přeměně a překročení starého paradigmatu a postoupit za hustotu prostředí,kterého jste fyzickou součástí. Je to světlo PlatinovéhoPaprsku, které chrání vás i vaše mentální tělo.

Představte si Platinový Paprsek jako jakýsi válec, který vstupujedo vaší korunní čakry, prochází vaším tělem a vychází ven vaší základníčakrou. Vnitřek tohoto válce je nyní naplněn tekutým krystalem, který sestává přijímačem Pravdy a zároveň i jejím vysílačem skrze vaše kreativníschopnosti a dovednosti, které jste si osvojili v jiných cyklech aživotech.
Toto spustí paměť všech, kdojsou součástí Metatronova Světelného Plánu, Metatronova Paprsku Ochranymentálního těla a Platinové Vibrace Osvobození a přechodu do Věku Vodnáře. Pamatujtesi, že tohle všechno se týká výhradně mentálního těla.

Mysl je neskutečně silný nástroj, vlastněten nejsilnější nástroj, který člověk má, takže je to Vaše mysl, kdopředurčuje kvalitu Vašeho života.
Já vím, že to znáte, alečím víckrát to uslyšíte, tím hlouběji tomu porozumíte. Kombinace Platinové aKrystalické energie vytváří frekvence, které se budou držet na tomto místě apřinesou do bytí Plán Zlatého Věku; Zlaty Věk Vodnáře, který bude prosakovatdo mentálního těla každé přijímající duše, která je k tomu ochotna a ví, že je na čase se přemístit do Věku Vodnáře, který budefinálně zakotven 20. prosincem 2020.< /strong>

Vaše mysl je nejsilnějším nástrojem, kterýmáte nyní k dispozici, abyste opustili mentální energii kolektivního vědomí,které tvořilo Váš dosavadní život.
Mentální tělo Věku Rybdosáhlo svého data expirace. Stává se z něj zastaralé a mrtvé tělo. Vy sivolíte nové světelné tělo, které vibruje špičkovým výkonem a jediný způsob,jak můžete tento špičkový výkon udržet, je, že si budete vědomí energie,které se oddáváte, a že si budete vědomí, jaký dopad má Vaše prostředí natento významný nástroj tvoření. Nechali byste osamocené novorozeně opuštěnéuprostřed ničeho? Opustili byste své nejbližší, nejdražší a nejmilovanějšíaspekty sebe sama v nepřátelské oblasti? Nechali byste své dítě nebo děti(pokud máte) v nepřátelském prostředí bez ochrany, podpory a bez jakéhokolivvedení? Nikdo z Vás by tohle neudělal. A přesto jste to udělali soběsamotným, a to jen proto, že jste nevěděli, že tak činíte. Ale nyní Vám Metatronův paprsek přinesl mocné světlouvědomění, které Vám svítí na Váši cestu, které rozsvěcuje všechno kolem Vása ukazuje Vám místa, kde sídlí nepřátelé a místa, která se rozhodla zůstat vestarém paradigmatu.

Všechno co jste v uplynulých 30 minutách integrovali, Vás bude natyto energie upozorňovat.
Nadále a navždy bude jen naVás, zda se rozhodnete bavit se se starým paradigmantem nebo ne.Význam tohoto nového mentálního těla je opravdu veliký, protože jste se nynínaučili a nacvičili si způsob, jak tento nástroj využít k vytvoření světa, vekterém chcete žít, světa, který si přejete pro své děti a jejich děti,protože Vy jste Strážci děti, které na tento svět přijdou. Pokládátezáklad pro 77 nových velice vysoce vyvinutých lidských ras, které se navrátína Zem. Tyto bytosti souhlasily se svým návratem, pouze pokud budezcela zakotven Věk Vodnáře a pokud zde budou pra covníci světla, kteří totopřemostění vedli a umožnili. A těmito bytostmi, které umožnili tentokreativní proces přeměny jste Vy.

Proto těchto 77 vysoce pokročilých ras chce, abyste se účastnili přípravy najejich příchod. Vaše energie,
Vaše síla,Vaše světlo, Vaše moudrost a kreativita jim umožní, aby přišli a odměnou Vámbude svět, který si přejete. To bude ten závěrečný dar. Protozužitkujte, co je Vám k dispozici nyní a naslouchejte vzkazům, který k Vámpřichází. Existuje mnoho nástrojů, které jsou Vám k dispozici a takéschopnost být dokonalý ve svých myšlenkách. Vybertesi své myšlenky, tak jakoby jste si vybírali potravu pro své tělo, jakobyjste si vybírali přátele, kterými chcete být obklopeni, jakoby jste sivybírali cokoliv, co je pro Vás v životě důležité. Pokudtak učiníte, garantujete si příznivou, pozitivní budoucnost Vodnáře.Zhluboka se nadechněte a s výdechem se uvolněte.

Dovolte nám se nyní soustředit na Krystalové a Platinové morfogeneticképole mentálního těla.
Morfogenetické pole jesystém vytvořený prostřednictvím přímého a záměrného zvětšení a promítnutíinformace, jinými slovy MYŠLENKA. Toto pole nikdy neztrácíintenzitu informace, která jím původně byla vytvořená. Nyní chceme, abystesáhli do síly Vašeho Bytí a získali z toho hlubokého místa uvnitř Vás přesněto, co chcete vytvořit prostřednictvím myšlenkového procesu, a co se takstane realitou Vašeho Věku Vodnáře. Dáme Vám na to trošku času, abyste tomohli udělat. Každý obrázek, který vidíte, ka? ?dá myšlenka, kterou máte;ujistěte se, že je udržíte ve světle Metatronových Paprsků a představte si,jak je promítáte do tohoto morfogenetického pole, které si můžete představitjakkoliv chcete. Nejdůležitější je intenzita; intenzita , kterou tatoinformace s sebou přináší. Prosím, pokračujte.(Dlouhá přestávka, pauza)

Zatímco se tento vlak myšlenek filtruje domorfogenetického pole, žádáme Vás, abyste extrahovali slova moci asamostatnosti; slova světla, která umístěte do tohoto pole. Tato slova mohoubýt jednotného či množného čísla, ale ujistěte se, že jsou vždy pozitivní.Příklad by mohl být; mír a milost, světlo a pravda, vděčnost a milost.Promítněte tato slova. Musíme tuto energii zaštítit, což znamená, žepotřebujeme, abyste tato slova vyslovili nahlas. “ Harmonie, radost, mír,prosperita, hojnost, štěstí, láska, smích, radost, vědomost, mistrovství,jednota, porozumění.“ Nyní chci, abyste posunuli tuto energii a pokračovalise slovy, ale nyní nám dovolte to posunout na SEBE-LASKU ( Opakujte slova,která obsahuj í SEBE nahlas) Příklady: sebe-důvěra, sebe-uznání,sebe-akceptace, sebe-soucit, sebe-mistrovství, sebe-péče, sebe-vědomí,sebe-vitalita...atd.


Otočením energii do sebe zajišťujete, že všechny vibrace v souzvuku skolektivní vizi přitahují všechno to, co bylo kódované do tohotomorfogenetického pole s kolektivním účelem zvládnutí sebe sama, láskou k sebesama, znalosti sebe sama, důvěry v sebe sama a tohle vše dosáhne mistrovství,láska, důvěra, moudrosti a vědomost. Součástí této neskutečně přeměnymentálního těla je uvědomění si důležitosti ovládat své myšlenky o soběsamotném. To je to, co vedlo k vysoké mentální intoxikaci v paradigmatu Ryb -toxické myšlenky o sobě samém. Stále je zde mnoho sebepochybování,sebe-nenávisti, sebe-odmítání,
přičemžnejdůležitější sou? ?ástí úplně integrace Metatronových paprsků je ovládnutísvého myšlení a umění zvládnout sebe sama a zvládnout své vlastní záležitosti.Na co se zaměřují tvé záležitosti? Vnímejte myšlenky, které máte sami o sobě,tam byste měli začít, tam začne základ pro novou 3D realitu Vodnářskéhoparadigmatu. Žádná duše nezvládne integrovatMetatronův paprsek kompletně, pokud bude stále aktivní mentální intoxikacementálního těla, jako výsledek sebe-destruktivních tendenci. Takže cílem cesty skrze Metatronův paprsek, skrzeSvětlo Platinového Pole a lásky, kterou nás Kosmická Matka nyní ob klopuje anyní i Vaše propojení se 144 Archanděli, je přetvoření sebe sama.

Energie, kterou Posvátná Matka posílá do podvědomí, hraje teď největší roli vtomto celém procesu přeměny. Jak jsem řekl, proces mentální detoxikace sebude filtrovat ven ze systémů víry, z postojů, z přesvědčení, z příslušenstvía z aspektů, které od Vás byly očekávány v paradigmatu Ryb.
Proto, abyste zažili lásku, porozumění, požehnání,harmonii, vděčnost, milost a všechny další kvality, které nyní bylynaprogramovány do Vašeho morfogenetickeho pole, musíte to především dát samisobě. Buďte připraveni, že zažijete jeden znejvětších posunů uvědomění, který se odehraje skrze Vaše mentální t ělo;největší spirituální pohyb, který se kdy udál. Mentální detoxikace z Vásvytáhne toxické sklony, které se ukrývaly pod kobercem, ve skříní, nebokdekoliv jinde, kde se ukrývaly zahalený stínem. Nyní začnete zažívat z prvníruky vyšší vibrací sebe-ovládání.

Měli byste si uvědomit všechno to, co jsme Vám řekli. Energie, kterou dosebe nyní přijímáte od Vás chce, abyste se zavázali sami sobě a vytrvali vevůli kompletně se přemístit do Vědomí Vodnáře, což jsem si jistý, žechcete učinit, ale ve skutečnosti jde o aktuální procvičování tohoto procesua bude to pro Vás i výzva. To je důvod, proč jsme kolem Vás vytvořiliPlatinový štít a proč Vám radíme, abyste začali vnímat své prostředí, kterémujste vystaveni.
Představte si malé dítě,které je úplně samo v nepřátelském prostředí; to je to, co děláte sami sobě,když ignorujete proces rozkladu, když ignorujete nebo nevěnujete pozornostsami sobě.

Tímto budou Vaše činy hovořit hlasitějinež Vaše slova, a Vaše činy budou promlouvat k lidem kolem Vás a budou jimdávat na výběr Vás následovat nebo zůstat ve starém paradigmatu.
Nikdo z Vás tady, ani nikdo, kdo uslyší nebo bude číst tato slova, nenísmluvně zavázán zůstat v paradigmatu Ryb! I když nyní pracujeme pouze smentálními těly. Nic Vás ve starém paradigmatu nedrží!. A za to buďte vděční.

Zhluboka se nadechněte a s výdechem si buďte vědomí energie naší PosvátnéKosmické Matky, která Vás obklopuje a drží; není to nic, co by Vás drželo, jeto spíše něco, co se s Vámi naprosto slučuje a udržuje Vás v centru jejílásky, její péče a kreativity. Rozšiřte své energetické pole dokud senedotkne všech 144 Archandělů, kteří kóduji svůj Posvátný Podpis do Vašehoenergetického pole. Zhluboka se nadechněte a otočte své energetické polezpátky k sobě a přijměte tak do sebe tyto podpisy. Platinový a Krystalickýproud zůstane jako konstantní tok proudící Vašimi čakrami, propojený domorfogenetickeho pole, a bude sloužit jako konstantní přijímač a vysílačZlat&eacut e;ho Vědomí paradigmatu Vodnáře.

Nyní zaměřte svoji pozornost na Archanděla Metatrona; na toto posvátnésvětlo, které se nachází před vámi. Zhluboka se nadechněte a vdechujte totosvětlo a s výdechem přijměte Metatronovo světlo jako Váši součást, které veVás zachovává osvícení jako takové; zanechává ve Vás sílu prozářit sebe sama.Poděkujte za obdržení tohoto světla. Poděkujte nyní Platinovému světluPlatinového Chrámu za pohoštění v této ukotvující se integraci. Uvědomte siKříšťálový Dóm, který to zaštiťoval, že vše toto bylo vykonáno skrze Vašementální tělo, skrze lidskou bytost a bylo to rozšířeno skrze mentální těloMatky Země, mentáln&iac ute; tělo Solárního Systému a rozšířeno do Galaxie a dále. Akonečně,
uvědomte si, že jste se rozhodlizavřít dveře paradigmatu Ryb, a že jste zcela vkročili do paradigmatuVodnáře, a že to nadále budete brát jako svoji realitu. Poděkujtesami sobě za toto rozhodnutí.

Znovu se zhluboka nadechněte, zaměřte svoji pozornost a vědomí zpět do svéhofyzického těla. Opět se zhluboka nadechněte a s výdechem si představteenergii proudící směrem dolů do Váších čaker, a jak protahuje své kořeny doMatky Země až do samého středu jejího bytí, do toho gargantuanskeho železnéhomíče v centru jejího fyzického těla a tyto kořeny se obtáčí kolem něj a něžněsplývají v jedno se Zemí.

Protáhněte nohy, procvičte kotníky, protáhněte ruce, zatočte zápěstím,zakružte rameny a krkem, protáhněte šíji a vraťte se zcela zpět do svéhotěla.

A tímto Vám děkujeme za Vaše rozhodnutípodílet se na tomto velkolepém ukotvení. Radujeme se, protože díky takovým,jako jste Vy, je tohle všechno možné, skrze Vaše rozhodnutí ovládnout sebesamotné, skrze Vaše rozhodnutí vzít zodpovědnost za svůj život a využít takschopnost, kterou jste zdědili a odpovídat za vše, co Vám život přinese.Otevřeli jste zbylé brány vedoucí do paradigmatu Vodnáře, a usnadnili to takpřílivu duši, které Vás budou následovat. Na své cestě přinášíte ještě víceenergie Posvátné Kosmické Matky Země do fyzického světa. Vaše tělesnost toumožňuje. VY to odrážíte, vy to vysíláte, v podst atě to prosakuje pouzesamotným bytím
.

Po následujících 17 dní k sobě buďte prosímohleduplní, obzvláště mentálně
. Připomínejte si, že tentoproces mentální detoxikace odsouvá staré paradigma Ryb, na které jste bylinaprogramování; o kterém jste byli učení, že je to jediné a správné. Jakmile se rozloučíte s věkem Ryb a vstoupíte do VěkuVodnáře, bude k Vám elegantně přicházet mnoho znamení a zjevení. Buďte protoupřímní sami k sobě a volte pouze myšlenky světla. Zvolte si vidět sami sebetak, jak si přejete, aby Vás viděli ostatní - pokud se takovým člověkemstanete pro sebe, stanete se jim o pro ostatní. A ti, kteří Vás takovéhoneuvidí, Vás jako takového vidět nemohou , protože jsou stále ještě slepí anevidí to ani uvnitř sebe. To není žádné posuzování, jen rozeznání, kde mátetu moc vytvářet další mosty pro Věk Vodnáře, a kde ne

Než ukončím tento přenos, rád bych řekl
párslov o nové Třetí Dimenzi. Nová 3D se doplňuje se současnou3D, ve které žijete. Toto je počátek mnoha dalších stupňů dimenzi, kterédoplňují dimenzi Věku Ryb. Takže to, co máte nyní, jsou dva světypřekračující jeden druhý; dva věky, protože se jedná o čas přeměny, časpřemostění. Někdy se Vám bude zdát, že jste v jednom světě a druhý den seVám bude zdát, že jste jakoby někde úplně jinde. Nenechte se tím zmást;prostě to jen vnímejte jako doplňování se dvou světů. Pokud budou dny, kdy sebudete cítit těžko, kdy bude mít pocity, které jste měli ve starémparadigmatu, prostě si jen uvědomte, že jste na momen t zpátky ve věku Ryb,protože tak uvolňujete zbytky a ladíte se tak na přemístění zpátky do věkuVodnáře. Tohle se bude v následujících 17 dnech stávat celkem často a poslézeto již bude snazší.

Po takovém pocitu těžkosti bude schopniautomaticky a rychle vrátit sebe samotné do 3D světa Vodnáře, pouze tím, žesi budete vědomí svých myšlenkových pochodů.
Vdechujte SvětloMetatrona, připomínejte si morfogenetické pole, které kolem Vás bylovytvořeno, a se kterým jste propojení skrze Platinové a Krystalové proudy,které skrze Vás proudí a pamatujte si, že nyní držíte tekutý krystaluprostřed svého bytí, proto jste vedení tokem energie, tokem vnímavosti,tokem přeměny; to je vskutku velice silné!. Nicméně to necháme na Vás a naVáších osobních Průvodcích, aby Vám předávali další podrobnosti s každýmnásledujíc&iac ute;m dnem, který přijde. My Vám budeme posílat informace následujícídny a povedeme Vás vnitřním plánem, a budeme se s Vámi setkávat během spánku.Pokud budete mít jakékoliv problémy i pouplynutí následujících 17 dní, jediné, co musíte udělat, je požádat, abystebyli zavedení do Platinového chrámu a znovu spojení s Archandělem Metatronema legií 144 Archandělů a budete opět uzdravení. Bude učiněno vše, co jepotřeba, abyste se vrátili zpět do rovnováhy

Nyní běžte vpřed, buďte v míru, buďte si vědomí své síly zvolit si a vytvořitsvět Vašeho srdce, Váši duše a celého bytí. VY jste tvůrci Nového Světa,proto tak čiňte moudře.

Já jsem Kuthumi, Mistr Zlatého Paprsku Lásky a Moudrosti a zdravím Vás ažehnám Vám v Lásce. ADONAI!

Abyste ještě lépe integrovali tyto energie, vraťte se k tomu, na co jste sesoustředili ve svém morfogenetickem poli. Zapište si všechno do svého deníkua postupně po následujících 17 dní připisujte, co je potřeba. Zapisujte sivšechno, co zpracováváte, čímž lépe uvolníte všechno, čeho se budete zbavovatv rámci detoxikace Vašich mentálních toxinů věku RYB.

Michelle Manders

Všechna práva vyhrazena & Copyright Michelle Manders,
http://www.palaceofpeace.net/

Tento přepis živého channelingu byl zdarma zveřejněn majitelkouintelektuálního vlastnictví, Michelle Manders a Palace of Peace na podporulidí, kteří hledají čistotu, léčbu a mír. Proto oceňujeme, že je uznávánZákon integrity, a žádáme, aby žádná osoba, skupina nebo organizace zažádných okolností neměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu ani nepublikovalijeho část nebo celek pro osobní obohacení. Více se o Michelle Manders aChrámu Míru (Palace of Peace) dozvíte na
http://www.palaceofpeace.net

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Věra V. (
www.transformace.info).Korekturu provedla Marie Kuchařová ( www.posvatnesrdce.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat arozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámkavčetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář