Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kryon - Ochrana - L.C.

Chanelling 

 


Kryon - Ochrana - L.C.

Tento živý channelling byl předán Lee Carrollem ve Vancouveru, v Kanadě
v neděli 19. února 2012


Pozn.: Původně se jednalo o dvoudenní seminář, ale 2 channellingy se změnily v 1. Sobotní záznam (s názvem 6 otázek) se nedochoval. Nedělní nahrávku - právě s názvem "Ochrana" se povedlo zachránit J, ačkoli i ona má lehce sníženou kvalitu zvuku v důsledku silných energií.


Od Leeho: "No, když je Kryon zásadně rozvibrovaný, pak se často stává, že nahrávací zařízení nespolupracuje. Toto zařízení je na pódiu vedle mne a tak jej Kryonova energie velmi ovlivňuje (někdy dokonce vysuší baterie). Totéž se stalo v Boulderu o měsíc dříve. Sobotní channelling ve Vancouveru byl natolik silný, že se prostě nenahrál. Získali jsme nahrávku od jednoho z účastníků, ale její kvalita není taková, abychom jej mohli dát na tuto stránku (je zde hodně hluku v pozadí). Může být ale pečlivě přepsáno. Zeptal jsem se Kryona, co máme dělat. Tento channelling bude opakován. Ale kdy? To není jasné. Takže se pustíme do přepisu tohoto channellingu jak jen to bude možné, abyste si jej mohli přečíst.
A ještě ke zmínce o 6denním novorozenci z nedělního channellingu. To byla úžasná synchronicita, která umožnila tomuto dítěti, které mělo dvojitou mozkovou mrtvici dva dny po narození, přijít na toto setkání a získat hromadné léčení od více než 140 účastníků. Rodiče nás neznali a ani se nevěnovali metafyzice. Ale jeden z účastníků znal situaci a požádal nás, zda bychom mohli pomoci. ANO! A bylo to velmi dojemné.


Zdravím vás drazí,
Já jsem Kryon z Magnetické služby a chci hovořit s Rodinou.
Tato skupina se již nikdy nesejde tak, jako teď. Je absolutně Jedinečná v historii a v čase. A nikdy nenastane den, kdy by byly naprosto stejné duše ve stejné místnosti. A vy to všechno víte. Pravděpodobně chápete i hloubku, kterou to má. Můžete říct, že to tak bude i při jiném setkání, ale tak to není. Dnes vás sem přivedla synchronicita. Synchronicita k vám přinesla energie Lásky, lekcí, učení. I přesto jsou zde v místnosti ti, kteří stále nevěří tomu, co se na tomto místě děje. Přesto zde synchronicity stále jsou. Energie, které na vás dopadají jako semena na neúrodnou (vyprahlou) půdu, jsou stále zde. A v tom je ten rozdíl, drazí. Semena, která jsou vám dnes předána jsou navždy. Za deset let od tohoto okamžiku někteří z vás, kteří dnes nevěříte, dojdete na místo, kdy si nebudete jistí, zda něco z tohoto bylo skutečné. A tehdy se tato semena sama zasadí a vy si vzpomenete, co se dnes stalo. Budete si pamatovat duši 6 dní starou, které jste se dnes dotkli. 6 dní starou! Dokážete si představit, jaký je to život? Jaká musí být její Akáša? Co se odehrává v jejím DNA a jejím těle? V těle, které její otec unese v jedné ruce? Je to silné. Co jste pro sebe dnes vzájemně udělali… A přesto jsou zde ti, kteří tomu stále nevěří.
Jsou zde nablízku některé atributy pohybu z jednoho dimenzionálního paradigmatu do druhého. A to je studium, které tento rok začíná. Rekalibrace všech věcí, o kterých jste si mysleli, že je znáte. Probíhá rekalibrace do paradigmatu multidimenzionální reality - týká se chování, vyžaduje činy, vyžaduje víru. Jsou tací, kteří řeknou: "Můj život je fajn. Díky. - Nepotřebuji se posunout žádným směrem. Díky." Můžete říct: "Jsem tu jen proto, abych se podíval. Díky." A pokud jsi jedním z nich, pak ti řeknu toto: "Přijde den, kdy uvěříš. Protože se svět pohne tímto směrem. Ty budeš žít ve svém příjemném třídimenzionálním paradigmatu, ale ten nebude příjemný navždy." Pak jsou zde ti, kteří jsou připraveni se posunout hned. Proto zde dnes jste. Jsou zde ti, kteří mnoho let studovali to, co nazýváte metafyzikou. A pak jsou zde ti, kteří právě objevili, co to je Posun a o ten se tolik zajímáte! A co máte společného - i ti, kteří pochybují - každá stará duše? Už jste tu byli předtím.
Dám vám informaci, kterou jsem předal již dříve. Ten, který je mezi vámi největší "abstinent" ve víře a myslí si, že toto je podvod, je nejstarší duší mezi vámi. A důvod, proč je v něm tento blok - blok ve víře - pochází z tolika dřívějších životů, že ani nemohou být spočítány. Tolik životů plných bolesti a utrpení! A někteří z vás zde sedí a říkají: "Už se tam nikdy nevrátím. Už tomu znovu neuvěřím. Už ne… Podívej, jsem probuzený! Jsem šťastný tam, kde jsem." Vím, kdo tu je. Strach z Osvícení je to, o čem mluvím. Můžete říct: "To není o mně, Kryone." I to vím. Jsou zde mnozí. Tolik stádií starých duší…
Dovolte mi několik náznaků. A tohle je pro ty, kteří byli dlouho ve stádiu učení. Paradigma, které se posouvá, je paradigma Osvícení. Staré duše budou probuzeny jako první, aby se mohly vydat na cestu k multidimenzionálnímu vztahu se Stvořitelem. Jakmile to udělají, přinesou na Zemi takové světlo, které by zde jinak nebylo. Staré duše se probudí první. Staré duše natáhnou své ruce a řeknou "Chci vhodné nástroje. Teď." Staré duše nastraží uši, když říkám: "Změňte své DNA." A je zde důvod, proč vás to tolik zajímá. Je to vyzvánění pravdy. A vy si vzpomínáte. Země nebyla vždy jako teď, staré duše. A vy to taky víte. Není to tak dávno a dokonce i Svatá písma vám vyprávěla příběhy mužů a žen, kteří žili stovky let. A vy čtete tato slova a říkáte si: "To musí být metafora." Není. A bylo to jen před několika tisíci lety. Lidé žili dlouhá léta. DNA pracovala lépe než dnes. Před válkami na této planetě. Energie se však změnila na to, co vidíte dnes. A to, co říkám je, že staré duše, které se tolik zajímají o změnu DNA, jsou ty, které si pamatují, jaké to bylo. Ty, které si pamatují sté narozeniny jako bod na půli cesty. Ty, které si pamatují zdraví třeba i v divočině (na poušti) bez moderních nemocí, rakoviny a všech dalších věcí, které vás trápí. Ty, které si pamatují, jaké bylo kráčet životem plní síly, energie, s duchovními znalostmi… Jaká to výzva dostat se tam! Vzpomínáte si na to ve svých snech, meditacích, když zavřete oči... A jste tím nadšeni, protože to je to, kam jdete dál. A nemusí to být v tomto životě. Ale budete zde, abyste to viděli.
Rád bych ještě jednou řekl, že celé paradigma spirituality a systémů, o kterém jste si mysleli, že jej znáte, se mění. Stává se kontroverzní, protože staré duše, které se probudily dříve a jsou trénované v pravidlech, která se nazývají metafyzika, si myslí, že vědí, jak věci fungují. Ale ony už tak nefungují. Už ne. Takže hovořím nejen ke starým duším, ale i ke "starým metafyzikům". Jste ochotni to přijmout a být flexibilní při změně energie, která přepíše to, o čem si myslíte, že znáte? A stále zde ještě budou tací, kteří řeknou: "Bůh se nikdy nemění! O čem tohle je? Bůh je stejný - včera, dnes a navždy. O čem to tedy je? O čem jsou všechny ty řeči o tom, že se věci mění? Říkáš, že vztah se mění, paradigma se mění, jednání se mění a meditace se mění…" A já říkám: "ANO! Mění." Vy se zeptáte: "Jak je to možné?" A já vám říkám:"Bůh je stejný - včera, dnes a navždy - ale lidská bytost ne! Lidská bytost se vymaňuje ze staré energie. Pomalu se blíží k cíli." Někteří z vás nevěří, že by to bylo vůbec možné. Plejáďané zde v místnosti si to pamatují. Každý jeden z vás má Plejádskou DNA. Každý! Ptáte se na tolik věcí, které jsou tak nejasné! "Kdo skutečně byli? Co dělali?" A já vám to povím: "I oni žili na Zemi, jako je tato. Prošli přechodem, jako je tento. I oni měli svobodný plán. A když prošli osvícením, byl to počátek tisíciletí kvantového učení. A když jím prošli, drazí, dokázali být na dvou místech ve stejném čase. Mohli prožít život, jaký mohou mít pouze planety. Mohli být Jedním s Duchem. A vy v sobě nesete jejich setbu. První věc, kterou udělali, bylo že přišli sem." Je toho před vámi tolik skrýváno!
Dám vám instrukce. Drazí, nebojte se Tmy! Existuje staré paradigma, které říká, že na této planetě existuje Temnota a že si na ní máte dát pozor. Někteří z vás ji vnímáte jako entity, někteří z vás ji připisujete jiným lidem, někteří ji vnímáte prostě jako Temnou Sílu. A nechcete s tím nic mít, že? Pokud jste ji viděli přicházet, raději jste se otočili na druhou stranu, mám pravdu? Chci, abyste na to zapomněli. Tyhle instrukce jsem vám dal už dříve a chci, abyste je slyšeli i teď: Co v sobě nesete dnes je mnohem kvalitnější (silnější) energie než jakákoli temná věc na planetě. Je dokonce mnohem silnější než jakákoli temná skupina na této planetě. Není nic, co by se vás mohlo "dotknout" dokud vyzařujete světlo. Zapomeňte to paradigma, které říká, že je zde temnota a že si na ní máte dát pozor. Pokud si budete přát to na sebe nalepit a být celý život opatrní, pak říkám, že se nikdy nezměníte. Protože nové paradigma je o Světle a to se právě teď děje. Posun, který umožňuje jednotlivým starým duším vytvořit kolem sebe pole, které je tak obrovské a kvantové, že vnese světlo a posvátnost kamkoli, kde jste. A nemusíte se cítit jako maják. Toto je paradigma, které jsme začali před 23 lety. Dnes vnášíte světlo. Temnota je ve své definici absencí světla. Není to jednotlivá a oddělená síla sama o sobě. Rozumíte tomu? Nemá žádnou moc! Pokud je přítomné světlo, temnota zmizí. Není to entita, která by mohla vyvinout svou vlastní sílu. Je pouze absencí světla. Pokud máte světlo, pak toto světlo zažehná tmu.
V této místnosti jsou ti, kteří to potřebují slyšet. Učí je to, jak se pohnout vpřed, protože se toho bojí. A můžete říct: "No, to je všechno pěkný, Kryone, ale ty neznáš mou rodinu!" (Kryon se směje.) "Ale ano, znám." Řeknete: "Oni jsou velmi temní." Ano, jsou. Řeknu vám ale: "Co se stane, až budete stát mezi nimi a rozsvítíte své světlo?" Už tam nebude žádná temnota - a na okamžik mohou přemýšlet jinak.
V tomto procesu není žádný individualismus. Je zde ale posun a změna. Tam, kde se nacházíte, nemůže být temnota. Pokud jdete do práce, nemůže tam být temnota, která by vám ublížila a mohou to zkoušet jakkoli chtějí. Může tu být manipulace a drama a emoce, ale ne s vámi/ve vás - pokud si to nebudete přát. Nakonec budou lidské bytosti, které si všimnou, že je s vámi něco jinak. Uvidí, že nemáte žádnou "agendu". Uvidí, že vaše ego je poslušné lásky. Nebojte se toho, co vytváříte. Můj partner byl dnes velmi citlivý a my jej přes to přenesli, aby mohl být nyní zde - s otevřeným "filtrem" a říci vám tyto věci - abyste se nebáli věcí, o kterých si myslíte, že existují, jelikož ony možná vůbec nejsou.
Předám vám toto poselství: Je pro ty zde, kteří to tolik potřebují! Pokud se ocitnete v situaci, o které si myslíte, že je duchovním kompromisem - pak vám říkám: "Vaše víra není vírou druhých." Chcete vědět, co v takové situaci udělat. Tak tedy říkám: "Seďte (setrvejte) a jednoduše milujte Boha." A světlo, které je ve vás uvidí všichni. Protože neargumentujete. Netlačíte. Nereagujete. Vše, co děláte je, že Milujete. Neexistuje větší nástroj než tento. Mlčení Pracovníka Světla. Nespěchejte s odpověďmi těm, kteří vás chtějí tlačit do sporu o duchovní znalosti. Bude lepší, když zůstanete tiší. Nechte je, ať si myslí, že vyhráli a milujte je. Nesete světlo. Držíte všechny karty. Používejte tento nástroj milosrdně, pokojně, tiše a s velikou moudrostí.
Toto je poselství dnešního dne. Pokud vám dává smysl, pak si řeknete: "To zní jako trénink, jak se stát Mistrem." A máte pravdu. Toto jsou znaky Vzestoupených Mistrů této planety a vy to víte.
Tento den se chýlí ke konci a vy odsud odejdete. Někteří z vás budou změněni. Jiní budou zmatení. A já vám říkám, že nezáleží na tom, v jakém stavu si myslíte, že jste. Jsme s vámi. A vždy jsme byli. Systém je takový. Kráčíme s vámi po celý váš život. Od kolébky ke hrobu. Dnes s námi na pódiu vidíte nemluvně. Viděli jste Rodinu kolem ní? A nemyslím tím její rodiče. Tolik z vás to vidělo! Oslavu, která zde proběhla. Je jí jen 6 dní a skrze synchronicitu se dostala na toto místo. A vy jste drželi její ruku a léčili jí. A chcete tvrdit, že to byla náhoda? Toto je definice synchronicity!
Odejděte z tohoto místa jiní než jste přišli. Kráčejte s námi.
A tak to je.


Zdroj: MP3 nahrávka (22 minut) - http://www.kryon.com/. Tento Kryonův channelling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (http://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář