Jdi na obsah Jdi na menu

JARNÍ ROVNODENNOST PRO ŠTĚSTÍ - VYTVÁŘÍME NOVOU BUDOUCNOST

20. 3. 2021

Je nastavena kontinuální virtuální meditace od 20. 3. 2021 11 00 do 21. 3. 2021 11 00, k níž se můžete připojit na dálku. Jak? Stačí si ve své mysli skočit do srdce se záměrem se připojit, meditace již začala a bude průběžná do dalšího dne, do neděle 21. 3. 2021 dopoledne. Kdykoli se připojíte, můžete čerpat z hloubky připojení. Meditaci založil 20. 3. 2021 Martin Ronge.

Všechny meditace jsou nastaveny pro připojení zájemců na dálku, pokud se nemohou lidé dostavit osobně. Pro připojení si v onen stanovený čas sedneme se vzpřímenou páteří do klidu, vypneme aktivitu těla, soustředíme se se zavřenými očima do středu hrudníku, do svého vnitřního, nikoli fyzického srdce a setrváme zde v pocitu lásky, radosti a štěstí. Pro vyjití z meditace si uvědomíme sami sebe, své tělo, probudíme smysly a vnitřně se na sebe usmějeme. Pokud budete věřit, že se propojíte, propojení proběhne. Mé meditace jsou takto nastaveny již při vytváření osnovy termínů. Pokud vás zpočátku otravují myšlenky, vytrvejte a snažte se udržet pozitivní představu, nakonec to půjde, když vyhrajete přetlačovanou své mysli s ní samou). 

Užijte si začátek jara! 

KV bude existovat jen pokud dopustíme aby byl v našich myslích. Udělejme toto jaro začátkem změny, která nahradí stávající přežívání znovu hodnotným a plným a hlavně svobodným životem.

Čína před časem vyzkoušela model na severních provincíích, kdy instalovala kamery s vysokým rozlišením po kilometru na silnicích a sleduje tváře občanů  v problematických oblastech, občané mají elektronické profily a ten kdo dělá něco státu nepohodlného nebo má jiné názory, je veden s černými body, ti kteří mu pomáhají, jsou postiženi rovněž...občané, kteří jednají v souladu se všemi nařízeními, jsou odměňováni kreditním systémem ... to není sci-fi, ale skutečnost. Několik let stará. A teď se čínský model, implementovaný ze západu, dostává do celého světa. Stát podle původního zadání slouží občanům a občané si volí formu spolupráce a změn ve vzájemné synergii. Když se role vymění a zafixují se v pasivní zneužívající negativitě státu a přisedlých politických klanů, je to na pováženou. V přítomnosti tvoříme budoucnost. Jaká bude, je na nás. 

Proto je meditace nastavena na představu OBNOVY PŘIROZENÉHO HLUBOKÉHO VZTAHU K PŘÍRODĚ, ZDRAVÍ A HOJNOSTI BEZ KV OPATŘENÍ.

TA SE ROZPOUŠTĚJÍ A JSOU ÚPLNĚ ROZPUŠTĚNA BEZ NÁVRATU.

VRACÍME SE K PŘÍRODĚ, PŘIROZENÉMU ZDRAVÍ, DO PROPOJENÍ S OSTATNÍMI LIDMI A PŘÍRODOU NA ÚROVNI SRDCE. CTÍME ŽIVOT, CTÍME PRÁVO NA SEBEURČENÍ, CTÍME SVOBODU. CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ A PŮVODNÍ HARMONICKÉ VZORY. 

KDYŽ JDETE DO LESA, KAŽDÉMU JE DOBŘE, PROTOŽE SE NAPOJUJEME ZPĚT DO SRDCE, DO PŘÍRODY, KTERÁ JE HARMONICKÁ A OBNOVUJE NAŠE ZDRAVÍ.

CO SE DĚJE DNES?

JSME ODDĚLOVÁNI, NESMÍME SE STÝKAT VE STRACHU PŘED OSTATNÍMI LIDMI, VE STRACHU ZE SMRTI. JSME NUCENI POUŽÍVAT PRO SPOJENÍ SE SVÝMI BLÍZKÝMI STUDENOU ELEKTRONIKU, KTERÁ JE SLEDOVATELNÁ A VÝSLEDKY MOHOU BÝT POUŽITY PROTI KOMUKOLI. SLEPNEME NAD MONITORY. 

PRYČ S TÍM!

V NAŠÍ PŘEDSTAVĚ JSOU LESNÍ VELIKÁNI, SPOLEČENSTVÍ SILNÝCH STROMŮ, ČISTÉ ŘEKY A PRAMENY, VZDUCH, PŮDA, HORY, ZDRAVÍ. POTRAVINY A ČISTÉ A HARMONICKÉ PROSTORY DOSTUPNÉ PRO VŠECHNY A SVOBODNÝ VÍTR VE VLASECH! ÚCTA K PŘÍRODĚ VŠTĚPOVANÁ JIŽ MALÝM DĚTEM. PŘÍRODA JAKO ZÁCHRANA LIDSTVA. NÁVRAT K PŘÍRODNÍM VZORŮM A ÚCTA K BOŽSKÉ SÍLE, KTERÁ TVOŘÍ SVĚTY.

A tuto poslední pozitivní představu dejme do meditace a opakujme pravidelně. Napišme si ji na papír a čtěme si ji tak často až nám přejde do krve! Každé ráno po probuzení a každý večer před usnutím vytvářejme pozitivní vzory nového života, každý kdo chce a kolik chce. Je to velmi důležité.  Nejsme bezmocní. Tvoříme svět jiný a lepší!

prvni-jarni-den.jpg

AKCE PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKY

ZAJÍMAVÉ TEXTY 

FOTOGALERIE

ZELENÉ ZDRAVÍ

 

Personální biodynamika ...

 

... průvodce Vaší transformací 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Blaník - Velký Blaník